WebDesign by Ben & More

De Blauwe Vlinder Uitvaartdienstverlening

Stappenkaart bij het overlijden

Wat te doen bij overlijden?

Bij een overlijden komt veel kijken. Vaak staat uw hoofd niet naar al deze praktische zaken. Met deze stappenkaart helpen wij u graag in deze moeilijke periode. Stilstaan bij de dood.

Direct regelen

 • Bij een overlijden thuis, de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen;
 • Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch in kennis gesteld;
 • U kunt contact opnemen met Erna Sibbald van Uitvaartdienstverlening De Blauwe Vlinder.
  Telefoonnummer 06-81028387 of 06-18925265. Wij zijn 24 uur bereikbaar.

Uitvaartdienstverlening De Blauwe Vlinder zorgt onder andere voor

 • De verzorging van de overledene. Wanneer u dat aankunt doen wij dit samen met u;
 • Kleden van de overledene.
 • Overbrengen naar ons of een ander uitvaartcentrum of het thuis opbaren;
 • Wij zijn in het bezit van twee familiekamers in ons rouwcentrum aan de Passage 47 te Waddinxveen;
 • Het verzorgen en versturen van de rouwcirculaires;
 • Adressenlijst voor het versturen van de rouwcirculaires;
 • Aangifte van overlijden bij de gemeente, inclusief Akte van Overlijden en het verlof tot begraven of cremeren; Om aangifte van overlijden in de gemeente Waddinxveen te kunnen doen hebben wij het BSN nummer van de overledene nodig;
 • Het volgens de wensen van de overledene en uw wensen vormgeven aan de uitvaart;
 • Het aanvragen van de polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen; Wij hebben hiervoor nodig: de polissen, het bankrekening waarop de verzekering het geld mag storten en het ID van de aanvrager van de uitvaart;

Wij zijn er voor u …

De volgende instanties krijgen automatisch bericht na overlijden
Alle rijks- provinciale en gemeentelijke instellingen, zorgverzekering, Pensioenfondsen, Bevolkingsonderzoek, DUO, Sociale Verzekeringsbank, Rijksdienst voor het wegverkeer, Kamer van Koophandel, Belastingsamenwerking, Belastingdienst, Kadaster.

Wanneer er een einde komt aan het geluk door ouderdom, ziekte of ongeval wordt het leven gigantisch door elkaar geschud en is niks meer zeker. Wat vandaag nog zo vertrouwd is kan morgen zomaar weg zijn. Afscheidnemen doet pijn en die intense pijn gaat niet zomaar over. Misschien wel nooit! Maar je hebt geen keuze! Het raakt op een bepaalt moment verweven in het leven. Uitvaartdienstverlening De Blauwe Vlinder verzorgt voor u de gehele uitvaart. Ik wil steun zijn in de periode voor, van en na het overlijden. Samen zoeken om aan uw wensen tegemoet te komen. Samen zoeken naar rituelen, naar diepgang. Samen zoeken naar betekenis, naar verbinding. Samen zoeken naar de balans tussen de realiteit en maakbaarheid. Wanneer u met aandacht afscheid neemt, hoeveel verdriet er ook is, dan kunt u verder. Maar vergeten hoeft u nooit. Ik ben er voor U!