Stappenkaart bij het overlijden

Wat te doen bij overlijden? Bij een overlijden komt veel kijken. Vaak staat uw hoofd niet naar al deze praktische zaken. Met deze stappenkaart helpen wij u graag in deze moeilijke periode. Stilstaan bij de dood. Direct regelen
 • Bij een overlijden thuis, de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen;
 • Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch in kennis gesteld;
 • U kunt contact opnemen met Erna Sibbald van Uitvaartdienstverlening De Blauwe Vlinder. Telefoonnummer 06-81028387 of 06-18925265. Wij zijn 24 uur bereikbaar.
Uitvaartdienstverlening De Blauwe Vlinder zorgt onder andere voor
 • De verzorging van de overledene. Wanneer u het aankunt doen wij dit samen met u;
 • Kleden van de overledene;
 • Overbrengen naar ons of een ander uitvaartcentrum of het thuis opbaren;
 • Wij zijn in het bezit van twee familiekamers in ons rouwcentrum aan de Passage 47 te Waddinxveen;
 • Het verzorgen en versturen van de rouwcirculaires;
 • Adressenlijst voor het versturen van de rouwcirculaires;
 • Aangifte van overlijden bij de gemeente, inclusief Akte van Overlijden en het verlof tot begraven of cremeren;
 • Om aangifte van overlijden in de gemeente Waddinxveen te kunnen doen hebben wij het BSN nummer van de overledene nodig;
 • Het volgens de wensen van de overledene en uw wensen vormgeven aan de uitvaart;
 • Het aanvragen van de polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen. Wij hebben hiervoor nodig: de polissen, het bankrekening waarop de verzekering het geld mag storten en het ID van de aanvrager van de uitvaart.
Wij zijn er voor u … De volgende instanties krijgen automatisch bericht na overlijden Alle rijks- provinciale en gemeentelijke instellingen, zorgverzekering, Pensioenfondsen, Bevolkingsonderzoek, DUO, Sociale Verzekeringsbank, Rijksdienst voor het wegverkeer, Kamer van Koophandel, Belastingsamenwerking, Belastingdienst, Kadaster.

Rouw- en Ontmoetingscentrum, Passage 47, 2741 HB Waddinxveen