De Blauwe Vlinder Uitvaartdienstverlening

Een lege stoel, een open deur

Ik weet nog heel goed de dag te herinneren dat mijn moeder overleed. Zij was net zestig jaar geworden en mijn vader was nog geen achtenzestig jaar. Zij waren altijd samen en hij heeft nooit met haar heengaan om kunnen gaan.
Hij sleet zijn dagen in eenzaamheid tot het moment dat de ziekte van Alzheimer zoveel beslag op zijn geheugen legde dat hij haar wel moest vergeten. Ik heb het van dichtbij allemaal zien gebeuren.

Rouw is de keerzijde van liefde. Er bestaat geen tijd, medicijn of programma voor hoe hiermee om te gaan. Niemand kan de pijn wegnemen. De lege plek in huis opvullen of de stilte verbreken. Rouw begint met overleven. De ene dag gaat beter dan de andere. U kunt het beste uw eigen hart volgen. Maar u moet er wel voor zorgen dat u niet in eenzaamheid belandt! En daarom staat de deur voor u open. Wees welkom!

Ik hoop u te ontmoeten.

Een hartelijke groet,
Erna Sibbald

Rouw- en Ontmoetingscentrum, Passage 47, 2741 HB Waddinxveen

Mob.nr.: 06 81028387 en 06 18925265

 

Wanneer er een einde komt aan het geluk door ouderdom, ziekte of ongeval wordt het leven gigantisch door elkaar geschud en is niks meer zeker. Wat vandaag nog zo vertrouwd is kan morgen zomaar weg zijn. Afscheidnemen doet pijn en die intense pijn gaat niet zomaar over. Misschien wel nooit! Maar je hebt geen keuze! Het raakt op een bepaalt moment verweven in het leven. Uitvaartdienstverlening De Blauwe Vlinder verzorgt voor u de gehele uitvaart. Ik wil steun zijn in de periode voor, van en na het overlijden. Samen zoeken om aan uw wensen tegemoet te komen. Samen zoeken naar rituelen, naar diepgang. Samen zoeken naar betekenis, naar verbinding. Samen zoeken naar de balans tussen de realiteit en maakbaarheid. Wanneer u met aandacht afscheid neemt, hoeveel verdriet er ook is, dan kunt u verder. Maar vergeten hoeft u nooit. Ik ben er voor U!