Basisregistratie personen

Eerste Kamer stemt in met registratie levenloos geboren kinderen in Basisregistratie personen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. De technische en juridische inwerkingtreding staat gepland voor 3 februari 2019. Dat betekent dat ouders vanaf maandag 4 februari 2019 een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de BRP op te nemen.

Deze wetswijziging komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in de basisregistratie voorkomt. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Algemene voorwaarden voor bijschrijving

Vanaf inwerkingtreding kunt u het verzoek tot registratie van uw kind in de BRP alleen voor u zelf doen. Omdat het een uiterst persoonlijk verzoek is, kunt u dit verzoek niet namens uw partner doen.

Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet relevant. Ook de duur van de zwangerschap is niet relevant voor de bijschrijving in de BRP.

U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.

Voor in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen.

Zodra het mogelijk is om een levenloos geboren kind te laten registreren, volgt hier meer informatie. Zoals welke documenten u nodig heeft en of u in uw specifieke situatie uw kind (alsnog) kan laten registeren. Voor meer informatie over registratie van uw kind in de BRP kunt u vanaf de inwerkingtreding naar uw gemeente.

Bron: Rijksoverheid

Bericht gepubliceerd op: 03 april 2019

Contact Informatie

T. 06-81028387 / 06-18925265
24/7 bereikbaar

E. erna@blauwevlinder.nl

E. Prive erna-prive@blauwevlinder.nl

Uitvaartdienstverlening
De Blauwe Vlinder

Rouwcentrum met familiekamers
Passage 47, 2741 HB Waddinxveen
KvK: Gouda 24457077